דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוט סינמה שותפות מוגבלת

#550277842

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות494,393
הוט סינמה שותפות מוגבלת היא שותפות (מספר תאגיד: 550277842)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
המשרד לשוויון חברתי
565,091 ₪
חוק הקולנוע - מימון הנחה במכירת כרטיסי קולנוע לאז' ותיקים
חוק הקולנוע - מימון הנחה במכירת כרטיסי קולנוע לאז' ותיקים
565,091 ₪
3התקשרויות
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
92,590 ₪
שירותי
שירותי אירועים
שירותי הפקת אירועים
שירותי
52,112 ₪
2התקשרויות
שירותי אירועים
35,678 ₪
התקשרות אחת
שירותי הפקת אירועים
4,800 ₪
התקשרות אחת
משרד הבריאות
25,076 ₪
פעילות רווחה לילדי עובדים
פעילות רווחה לילדי עובדים
25,076 ₪
2התקשרויות
כבאות והצלה לישראל
14,004 ₪
שובר לסרט + פופקורן ושתייה אישית לטובת קורס סמלים מחזור ב'.
הקרנה
הקרנת סרט באולם
שובר לסרט + פופקורן ושתייה אישית לטובת קורס סמלים מחזור ב'.
5,360 ₪
התקשרות אחת
הקרנה
4,549 ₪
התקשרות אחת
הקרנת סרט באולם
4,095 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
5,200 ₪
יום עיון
יום עיון
5,200 ₪
התקשרות אחת