דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סאמיט אנרגיה גדולה 1 - שותפות מוגבלת

#550245815

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
סאמיט אנרגיה גדולה 1 - שותפות מוגבלת היא שותפות (מספר תאגיד: 550245815)