דלג לתוכן עיקרי
שותפות

הוט נט שותפות מוגבלת

מספר תאגיד
550231757
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
הוט נט שותפות מוגבלת היא שותפות (מספר תאגיד: 550231757)