דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

איים אבודים - שותפות מוגבלת

#550227391

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
איים אבודים - שותפות מוגבלת היא שותפות (מספר תאגיד: 550227391)