דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כפן את ענק שותפות מוגבלת

#550223754

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
כפן את ענק שותפות מוגבלת היא שותפות (מספר תאגיד: 550223754)