דלג לתוכן עיקרי
שותפות

דלילת נחשון-שותפות מוגבלת

מספר תאגיד
550210454
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
דלילת נחשון-שותפות מוגבלת היא שותפות (מספר תאגיד: 550210454)