דלג לתוכן עיקרי
שותפות

ביו - בי ,מערכות ביולוגיות

מספר תאגיד
550007397
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
ביו - בי ,מערכות ביולוגיות היא שותפות (מספר תאגיד: 550007397)