דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כרמל קרדיט אנבסטמנטס - שותפות מוגבלת

#540307410

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
כרמל קרדיט אנבסטמנטס - שותפות מוגבלת היא שותפות (מספר תאגיד: 540307410)