דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ארק גרופ מחרוזת, שותפות מוגבלת

#540305679

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
ארק גרופ מחרוזת, שותפות מוגבלת היא שותפות (מספר תאגיד: 540305679)