דלג לתוכן עיקרי
שותפות

ריאליטי אחזקות החשמל 2020, שותפות מוגבלת

מספר תאגיד
540301181
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
ריאליטי אחזקות החשמל 2020, שותפות מוגבלת היא שותפות (מספר תאגיד: 540301181)