דלג לתוכן עיקרי
שותפות

א.ק קרן בטחונות ממוקדת שותפות מוגבלת

מספר תאגיד
540292430
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
א.ק קרן בטחונות ממוקדת שותפות מוגבלת היא שותפות (מספר תאגיד: 540292430)