דלג לתוכן עיקרי
שותפות

תטא קפיטל שותפות מוגבלת

מספר תאגיד
540292422
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
תטא קפיטל שותפות מוגבלת היא שותפות (מספר תאגיד: 540292422)