דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

וולת'סטון נדל״ן מור 7 שותפות מוגבלת

#540282852

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
וולת'סטון נדל״ן מור 7 שותפות מוגבלת היא שותפות (מספר תאגיד: 540282852)