דלג לתוכן עיקרי
שותפות

ליים בנייה ויזמות שותפות מוגבלת

מספר תאגיד
540282712
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
ליים בנייה ויזמות שותפות מוגבלת היא שותפות (מספר תאגיד: 540282712)