דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אוולי שיווק נדל״ן, שותפות רשומה

#540275005

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
אוולי שיווק נדל״ן, שותפות רשומה היא שותפות (מספר תאגיד: 540275005)