דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

״עצמאות אנרגטית סולארית בגבעת חיים מאוחד״

#540260155

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
״עצמאות אנרגטית סולארית בגבעת חיים מאוחד״ היא שותפות (מספר תאגיד: 540260155)