דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שמיר-יונירום אנרגיה חלופית

#540238086

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
שמיר-יונירום אנרגיה חלופית היא שותפות (מספר תאגיד: 540238086)