דלג לתוכן עיקרי
שותפות

אלומה - ממגורות טחינה

מספר תאגיד
540222783
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
אלומה - ממגורות טחינה היא שותפות (מספר תאגיד: 540222783)