דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מוראל שינוע ולוגיסטיקה

#540209061

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
מוראל שינוע ולוגיסטיקה היא שותפות (מספר תאגיד: 540209061)