דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ביצי כפר מפעלי מזון איכות

#540207883

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
ביצי כפר מפעלי מזון איכות היא שותפות (מספר תאגיד: 540207883)