דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

לוי יהודה ועצמון

#540193588

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
לוי יהודה ועצמון היא שותפות (מספר תאגיד: 540193588)