דלג לתוכן עיקרי
שותפות

רפת מרום הגלבוע- שותפות כללית

מספר תאגיד
540192762
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 3,766,337 ₪
רפת מרום הגלבוע- שותפות כללית היא שותפות (מספר תאגיד: 540192762)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
4,200,653 ₪
פיצויים על פי חוק
עידוד קליטת עובדים ישראלים
פיצויים על פי חוק
4,166,653 ₪
3תמיכות
עידוד קליטת עובדים ישראלים
34,000 ₪
2תמיכות