דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שותפות יריב

#540191681

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
שותפות יריב היא שותפות (מספר תאגיד: 540191681)