דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שותפות מרכז זד״ל

#540181906

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
שותפות מרכז זד״ל היא שותפות (מספר תאגיד: 540181906)