דלג לתוכן עיקרי
שותפות

מגע קסם

מספר תאגיד
540158730
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
מגע קסם היא שותפות (מספר תאגיד: 540158730)