דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נעלי אדיר

#540153152

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
נעלי אדיר היא שותפות (מספר תאגיד: 540153152)