דלג לתוכן עיקרי
שותפות

שותפות דירות אביהד

מספר תאגיד
540149325
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
שותפות דירות אביהד היא שותפות (מספר תאגיד: 540149325)