דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שמש את שמש רואי חשבון

#540130069

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
שמש את שמש רואי חשבון היא שותפות (מספר תאגיד: 540130069)