דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

גרעיני עפולה

#540124088

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
גרעיני עפולה היא שותפות (מספר תאגיד: 540124088)