דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חיים אלוני ובניו

#540123387

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
חיים אלוני ובניו היא שותפות (מספר תאגיד: 540123387)