דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שותפות מגדלים לשיווק עצמי יפו

#540116258

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
שותפות מגדלים לשיווק עצמי יפו היא שותפות (מספר תאגיד: 540116258)