דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שותפות אחים ברכט ומרדכי וכט

#540076742

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
שותפות אחים ברכט ומרדכי וכט היא שותפות (מספר תאגיד: 540076742)