דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עורות ב.מ.צ.פ

#540010675

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
עורות ב.מ.צ.פ היא שותפות (מספר תאגיד: 540010675)