דלג לתוכן עיקרי
אגודה עותמנית

קופת גמח עש הניה ולטר זל

מספר תאגיד
589968254
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
קופת גמח עש הניה ולטר זל היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589968254)