דלג לתוכן עיקרי
אגודה עותמנית

חסיד רדומסקי בת ים

מספר תאגיד
589938869
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
חסיד רדומסקי בת ים היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589938869)