דלג לתוכן עיקרי
אגודה עותמנית

בנות ישראל" אגודה לעזרה בת-א עבור ק

מספר תאגיד
589918820
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
בנות ישראל" אגודה לעזרה בת-א עבור ק היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589918820)