דלג לתוכן עיקרי
אגודה עותמנית

עדוד מפעלים מוגנים- קרן

מספר תאגיד
589918150
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
עדוד מפעלים מוגנים- קרן היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589918150)