דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ספרדים ובני עדות המזרח בישראל-תנועה

#589914142

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
ספרדים ובני עדות המזרח בישראל-תנועה היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589914142)