דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי בריאות כללית

#589906114

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות12,837,988,470
שירותי בריאות כללית היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589906114)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבריאות
25,277,655,032 ₪
תמיכה בקופות חולים בגין הסכמי ייצוב
תמיכה בקופו"ח
תכנית לאומית לחיזוק הרפואה הציבורית
מבחני תמיכה
תמיכה בקופות חולים בגין הסכמי ייצוב
7,888,683,492 ₪
14תמיכות
תמיכה בקופו"ח
4,442,773,241 ₪
12תמיכות
תכנית לאומית לחיזוק הרפואה הציבורית
2,293,510,422 ₪
14תמיכות
מבחני תמיכה
2,187,047,786 ₪
16תמיכות
אחרים
8,465,640,092 ₪
654התקשרויות ותמיכות
המשרד לשוויון חברתי
1,932,855,390 ₪
שירותי קופ"ח
יחידות סגולה
שירותי קופ"ח
1,929,274,226 ₪
15התקשרויות
יחידות סגולה
3,581,164 ₪
29התקשרויות
משרד העלייה והקליטה
82,328,462 ₪
קידומי העסקה
עידוד העסקת אקדמאים עולים
תוכנית קמ"ע
השתתפות במשרד
קידומי העסקה
24,434,167 ₪
19תמיכות
עידוד העסקת אקדמאים עולים
22,780,162 ₪
23תמיכות
תוכנית קמ"ע
9,301,840 ₪
49תמיכות
השתתפות במשרד
7,019,360 ₪
8תמיכות
אחרים
18,792,933 ₪
221התקשרויות ותמיכות
שירות בתי הסוהר
26,929,790 ₪
שרותי אישפוז לאסירים בבית חולים סורוקה
שירותים אמבולטוריים,
בדיקות ואמבולטורי לאסירים בבית חולים
התקשרות עם בית חולים מאיר
שרותי אישפוז לאסירים בבית חולים סורוקה
12,018,400 ₪
35התקשרויות
שירותים אמבולטוריים,
5,581,065 ₪
10התקשרויות
בדיקות ואמבולטורי לאסירים בבית חולים
2,497,694 ₪
3התקשרויות
התקשרות עם בית חולים מאיר
2,299,536 ₪
התקשרות אחת
אחרים
4,533,095 ₪
41התקשרויות
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
3,572,836 ₪
צריכת תרופות לשנת 2018 - מעון חברת נעורים
שרותי בריאות כללית
עבור
הזמנת המשך להזמנה 4501940212
צריכת תרופות לשנת 2018 - מעון חברת נעורים
3,341,901 ₪
66התקשרויות
שרותי בריאות כללית
146,742 ₪
התקשרות אחת
עבור
46,899 ₪
24התקשרויות
הזמנת המשך להזמנה 4501940212
16,239 ₪
התקשרות אחת
אחרים
21,054 ₪
13התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
3,208,179 ₪
מסלול לעידוד חיבור מפעלים לגז טבעי
מסלול להתייעלות אנרגטית
מסלול לעידוד חיבור מפעלים לגז טבעי
2,900,000 ₪
3תמיכות
מסלול להתייעלות אנרגטית
308,179 ₪
תמיכה אחת
מב"ר - מחוז בריאות דרום
2,376,516 ₪
מכשירי שיקום
שיקום וניידות
קניית שירותי אשפוז
מכשירי שיקום
2,280,880 ₪
19תמיכות
שיקום וניידות
92,000 ₪
2תמיכות
קניית שירותי אשפוז
3,636 ₪
תמיכה אחת
משרד המשפטים
2,162,564 ₪
ביצוע בדיקות לסיווג רקמות
בדיקת רקמות הלשכה לסיוע משפטי ירושלים לשנת
בדיקות מעבדה רקמות
ביצוע בדיקות סיווג מעבדה
ביצוע בדיקות לסיווג רקמות
1,200,823 ₪
14התקשרויות
בדיקת רקמות הלשכה לסיוע משפטי ירושלים לשנת
609,646 ₪
17התקשרויות
בדיקות מעבדה רקמות
228,800 ₪
2התקשרויות
ביצוע בדיקות סיווג מעבדה
108,729 ₪
2התקשרויות
אחרים
14,567 ₪
3התקשרויות
חדשנות, מדע וטכנול'
937,608 ₪
מחקרים ומלגות
מחקרים ומלגות
937,608 ₪
5תמיכות
משרד הרווחה והביטחון החברתי
732,681 ₪
תרופות
אישפוז דיירים
המשך אישפוז דייר בדורות
מעון
תרופות
705,873 ₪
21התקשרויות
אישפוז דיירים
17,581 ₪
4התקשרויות
המשך אישפוז דייר בדורות
4,247 ₪
התקשרות אחת
מעון
1,781 ₪
2התקשרויות
אחרים
3,199 ₪
4התקשרויות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
600,307 ₪
תרופות לשנת 2017 - מעון
עבור ימי אשפוז של דיירת בביח סיעודי נאות המושבה
עבור השתתפות באישפוז שלדייר המעון בבית חולים סיעודי
תרופות לשנת 2017 - מעון
588,477 ₪
15התקשרויות
עבור ימי אשפוז של דיירת בביח סיעודי נאות המושבה
8,840 ₪
התקשרות אחת
עבור השתתפות באישפוז שלדייר המעון בבית חולים סיעודי
2,990 ₪
התקשרות אחת
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
594,820 ₪
הזמנה עבור טיפולים רפואיים לפלס'
הענקת טיפול רפואי למפוני דהנייה
טיפול במיון פציעת ירי
הזמנה עבור טיפולים רפואיים לפלס'
574,671 ₪
2התקשרויות
הענקת טיפול רפואי למפוני דהנייה
10,149 ₪
התקשרות אחת
טיפול במיון פציעת ירי
10,000 ₪
התקשרות אחת
מב"ר - מחוז בריאות מרכז
383,810 ₪
מכשירי שיקום
שיקום וניידות
מכשירי שיקום
342,810 ₪
15תמיכות
שיקום וניידות
41,000 ₪
2תמיכות
פיתוח נגב, גליל וש.פעולה
264,600 ₪
פעולות לפיתוח הנגב והגליל
חברה וקהילה
פרויקטים ארוכי טווח
פעולות לפיתוח הנגב והגליל
117,600 ₪
2תמיכות
חברה וקהילה
88,200 ₪
2תמיכות
פרויקטים ארוכי טווח
58,800 ₪
תמיכה אחת
משרד האנרגיה
236,283 ₪
מכרז 50/15 פרויקט החלפת צ'ילרים
יעול השימוש באנרגיה
מכרז 50/15 פרויקט החלפת צ'ילרים
199,900 ₪
התקשרות אחת
יעול השימוש באנרגיה
36,383 ₪
תמיכה אחת
רשות האוכלוסין וההגירה
100,153 ₪
טיפול רפואי לזרים
טיפול רפואי לזרים בית חולים סורוקה
שירותים רפואיים זרים
טיפול רפואי לזרים - קפלן
טיפול רפואי לזרים
51,586 ₪
4התקשרויות
טיפול רפואי לזרים בית חולים סורוקה
22,386 ₪
3התקשרויות
שירותים רפואיים זרים
7,682 ₪
2התקשרויות
טיפול רפואי לזרים - קפלן
7,154 ₪
2התקשרויות
אחרים
11,345 ₪
7התקשרויות
מב"ר - מחוז בריאות ת"א
65,235 ₪
מכשירי שיקום
שרות לחולים כרונייםופעולות מיוחדות
מכשירי שיקום
64,465 ₪
7תמיכות
שרות לחולים כרונייםופעולות מיוחדות
770 ₪
תמיכה אחת
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
65,101 ₪
- תרופות
תרופות -
פנימייה- תרופות
תרופות 12/16
- תרופות
28,975 ₪
3התקשרויות
תרופות -
24,958 ₪
3התקשרויות
פנימייה- תרופות
5,932 ₪
התקשרות אחת
תרופות 12/16
3,274 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,962 ₪
התקשרות אחת
מב"ר -מחוז בריאות ירושלים
22,800 ₪
מכשירי שיקום רפואיים
מכשירי שיקום רפואיים
22,800 ₪
3תמיכות
מב"ר - מחוז בריאות חיפה
17,275 ₪
מכשירי שיקום רפואיים
מכשירי שיקום רפואיים
17,275 ₪
2תמיכות
המכון הגיאולוגי
15,000 ₪
סריקת CT לדוגמאות גיאולוגיות
סריקת CT לדוגמאות גיאולוגיות
15,000 ₪
3התקשרויות
נגב, גליל ושתפ"א
14,700 ₪
פרויקטי חברה וקהילה
פרויקטי חברה וקהילה
14,700 ₪
תמיכה אחת
משרד החינוך
14,618 ₪
תרופות 2018
תרופות 2018
14,618 ₪
התקשרות אחת
רשות החשמל
6,650 ₪
כנס תכניות עבודה לעבדי רשות החשמל
כנס תכניות עבודה לעבדי רשות החשמל
6,650 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי המשפט
5,795 ₪
סיור
סיור
5,795 ₪
2התקשרויות
מב"ר - מחוז בריאות צפון
5,700 ₪
מכשירי שיקום רפואיים
מכשירי שיקום רפואיים
5,700 ₪
תמיכה אחת
משרד הפנים
3,900 ₪
כיבוד ליום עיון בנושא תכניות עבודה למחוזות משרד הפנים.
כיבוד ליום עיון בנושא תכניות עבודה למחוזות משרד הפנים.
3,900 ₪
התקשרות אחת
בית הנשיא
3,000 ₪
קרן לרשות הנשיא
קרן לרשות הנשיא
3,000 ₪
תמיכה אחת
הכנסת
2,400 ₪
הדרכות סיעוד לאחיות הכנסת.
הדרכות סיעוד לאחיות הכנסת.
2,400 ₪
התקשרות אחת
משרד החוץ
2,000 ₪
שק"מ לפרו 03-10/04/17 ד"ר יעקב חביב
שק"מ לסיירה לאונה דיאליזה- תמיכה מקצועית טל סלמון
שק"מ לפרו 03-10/04/17 ד"ר יעקב חביב
1,000 ₪
התקשרות אחת
שק"מ לסיירה לאונה דיאליזה- תמיכה מקצועית טל סלמון
1,000 ₪
התקשרות אחת
משרד הבינוי והשיכון
1,400 ₪
אימון מהנדסים
אימון מהנדסים
1,400 ₪
התקשרות אחת

קוד האתרזמין תחת רשיון MIT.

cc-by-sa logoעל רוב תוכן האתר חל רישיוןCC BY-SA 4.0 של Creative Commons, אלא אם כן צויין אחרת .

רכש חברתי הינו אספקת שירותים חברתיים במיקור חוץ. אתר זה הוא פרי עבודת מיפוי ואיסוף נתונים שנעשית על-ידי שלושת המשרדים החברתיים: בריאות, חינוך, ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ומשקף את המידע אודות שירותים אלה. האתר הוקם במסגרת שותפות ג'וינט-אלכא, ובשיתוף הסדנא לידע ציבורי. המידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף למידע במקורות הראשוניים, ובכל מקרה של סתירה המידע שבמקורות הראשוניים הוא הקובע. הסתמכות על האמור באתר היא באחריות המשתמש בלבד.
תאריך עדכון אחרון: ספטמבר 2021.