דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

גמ"ח של הפועל המזרחי יפו-מנשיה

#589902642

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
גמ"ח של הפועל המזרחי יפו-מנשיה היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589902642)