דלג לתוכן עיקרי
אגודה עותמנית

בית כנסת ישמח משה ברנע אשקלון

מספר תאגיד
589707579
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
בית כנסת ישמח משה ברנע אשקלון היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589707579)