דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קרן גמילות חסדים ישיבת גרודנא קרית

#589706019

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
קרן גמילות חסדים ישיבת גרודנא קרית היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589706019)