דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

למען העוור ירוחם

#589701887

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
למען העוור ירוחם היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589701887)