דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אגודת גמילת חסדים לתושבי ציון עכו י

#589510361

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
אגודת גמילת חסדים לתושבי ציון עכו י היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589510361)