דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ישיבת כולל "פני שבת"

#589126093

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
ישיבת כולל "פני שבת" היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589126093)