דלג לתוכן עיקרי
אגודה עותמנית

משתכנים בקרית וולפסון

מספר תאגיד
589125715
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
משתכנים בקרית וולפסון היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589125715)