דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התאחדות הסטודנטים הדתיים היהודים

#589118835

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
התאחדות הסטודנטים הדתיים היהודים היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589118835)