דלג לתוכן עיקרי
אגודה עותמנית

ישיבה ומושב זקנים וזקנות בשכונת הבו

מספר תאגיד
589106111
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
ישיבה ומושב זקנים וזקנות בשכונת הבו היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589106111)