דלג לתוכן עיקרי
אגודה עותמנית

אגודת תצ"חף בא" )הועבר לטבריה(

מספר תאגיד
589100445
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
אגודת תצ"חף בא" )הועבר לטבריה( היא אגודה עותמנית (מספר תאגיד: 589100445)