דלג לתוכן עיקרי
רשימה לרשות מקומית

חר-גבהת אלנהדה ואלתטוייר

מספר תאגיד
501374276
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
חר-גבהת אלנהדה ואלתטוייר היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501374276)